صفحه اصلی » آموزش اصول مصاحبه بالینی » آموزش اصول مصاحبه بالینی-۳

آموزش اصول مصاحبه بالینی-۳

فصل سوم : پرسشگر موثر

در این فصل : تسلط بر شیوه ی پرسشگری موثر ارتباط را تسهیل می کند لازمه پرسشگری موثر آگاهی از شیوه های پرسشگری باز- پرسشگری بسته و تشویق جزیی است.

درمانگرباسازمان بخشیدن به مصاحبه از طریق پرسشگری باز و بسته بحث در مورد مسئله را تسهیل می کند یک پرسش باز مستلزم پاسخی بیش از بله، خیر یا بیان مختصر امر است.

یک پرسش بسته با بله، خیر یا بیان ساده ی واقعیت امر پاسخ داده می شود.

نکاتی که در مورد پرسشگری موثر باید به خاطر سپرد :

۱-در مورد پرسش باز :

الف) طرح سوالی که نتوان با پاسخ بله- خیر یا بیان یک واقعیت ساده به آن پاسخ داد.

ب) سوالی طرح کنید که مربوط به موضوع باشد.

ج) سوالاتی که با ((چه))آغاز می شوند اغلب واقعیت مدارند.

د) سوالاتی که با ((چگونه)) آغاز می شوند اغلب فرد مدارهستند.

ه) سوالاتی که با آیا ممکن است و آیا می توانید آغاز می شوند، بیشترین انعطاف را برای پاسخ دادن فراهم می کنند.

و) سوالاتی که با چرا آغاز می شوند، اغلب احساسات دفاعی را تحریک می کنند. استفاده از آنها توصیه نمی شوند.

۲-سوالات باز بپرسید تا :

– به مراجع حداکثر فرصت را بدهید که مشکل خود را بازگو کند.

– اطلاعات را جمع آوری کرده و به مراجع در کاوش و روشن سازی مسائلش کمک کنید.

– مراجع را در وضع راحتی قرار دهید.

– مصاحبه ای راآغاز کنید.

– تشریح یک نکته را تسهیل کنید.

– نمونه های خاص موقعیت های کلی را استخراج کنید.

۳-زمانیکه پرسش های بسته به عمل می آورید :

الف) سئوالاتی بپرسید که بتوان با پاسخ بله و خیر یا بیان یک واقعیت ساده به آنها پاسخ داد

ب) سئوالاتی بپرسید که مربوط به موضوع باشد

۴-پرسش های بسته را :

الف) کلا تا جایی که امکان دارد کمتر به کار بگیرید.

ب) مخصوصا زمانی به کار ببرید که نیاز به اطلاعاتی دارید که برای پیشرفت مصاحبه مهم است.

۵-پرسش هایی که باید از آنها اجتناب کرد.

الف) طراح سئوالات چندگانه در یک پاسخ واحد.

ب) سئوالات جهت دار

ج) بازجویی ها

۶-هنگامی که تشویق های جزئی به عمل می آورید.

الف) از تحریک کننده هایی مثل و بعد، ام، هوم، درست و…استفاده کنید.

ب) چند کلمه اصلی از گفته های قبلی مراجع را تکرار کنید.

۷-تشویق های جزئی را به عمل آورید.

الف) تا مراجع را به ادامه صحبت تشویق کنید.

ب) تا نشان دهید که بر گفتار مراجع تمرکز دارید و آنرا پیگیری می کنید.

ملاحظات فرهنگی :

-رفتار پرسشگری در فرهنگ اروپایی- آمریکایی فراوان تر است.

-مراجعان در بسیاری از فرهنگ ها پرسش مستقیم را نوعی مداخله در امور خود می دانند در هنگام مصاحبه با مراجعان این فرهنگ ها استفاده از یک رویکرد غیر مستقیم مثل شرح حال- درگیر کردن
آنان در بحث وقایع زندگیشان روش مناسب تری برای جمع آوری اطلاعات است.

Views All Time
Views All Time
Views Today
Views Today

این مطالب را نیز ببینید!

آموزش اصول مصاحبه بالینی-۷

فصل هفتم : مهارت مواجهه اهداف آموزش مهارت مواجهه · ناهمخوا نیهای موجود در ارتباط …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *