صفحه اصلی » آموزش اصول مصاحبه بالینی » آموزش اصول مصاحبه بالینی -۴

آموزش اصول مصاحبه بالینی -۴

فصل چهارم : انعکاس احساس

به هنگام شناسایی عواطف دیگران، توجه به آنچه گفته می شود و به چگونگی آنچه گفته می شوداهمیت دارد.

حالت، صدا و منش افراد اغلب اطلاعات مهمی در باره ی عواطف آنان به دست می دهد.

برای انعکاس احساس، باید عواطفی را که مراجع از خود نشان می دهند شناسایی شود.

مراجعان گاهی اوقات از احساسات خود بی خبرند یا قادر به بحث در مورد آنها نیستند.

وقتی احساسات آنها به آنها منعکس می گردد نسبت به احساسات خود آگاهی بیشتری پیدا می کنند.

و قادرند مناسب بودن آنها را مورد ارزیابی قرار دهند.

انعکاس احساس باید مختصر، روشن و دقیق باشد و این باعث می شود به مراجعان کمک شود تا در جهت راه حل های خود اقدام کنند.

عدم شناسایی و عدم انعکاس عواطف مختلف می تواند به نوجه غیر ضروری به یک وجه مسئله به قیمت حذف توجه به وجوه دیگر اما به همان اندازه ی مهم منجر گردد.

نکاتی که در باره ی انعکاس احساس باید به خاطر سپرد:

۱-به هنگام شناسایی احساسات :

الف) به اجزاء عاطفی آنچه مراجع می گوید باید توجه کنید.

ب) به رفتار مراجع توجه کنید ( حالت جسمانی- لحن صدا- سرعت گفتار و دیگر عواطف او )

ج) از دامنه ی وسیعی از کلمات جهت نام گذاری عواطف استفاده کنید.

د) دامنه ی کامل عواطف مراجع را شناسایی کنید.

۲-به هنگام استفاده از انعکاس احساس

الف) یک عبارت مقدماتی مناسب بکار ببرید و به دنبال آن از احساساتی که به نظر می رسد مراجع تجربه می کند خلاصه ی روشن و مختصری ارائه دهید.

ب) عواطف مختلف را منعکس کنید.

ج) از تکرار عین کلمات مراجع خودداری کنید.

د) با استفاده از افعال و قید های زمان حال روی احساسات فعلی مراجع تمرکز کنید.

ه) از عبارات و اصطلاحات مقدماتی متنوع بهره بگیرید و خود را به عبارات مکرر محدود نکنید.

۳-انعکاس احساس :

الف) به مراجع کمک می کند تا از احساسات خود باخبر شود.

ب) به مراجع کمک می کند تا احساسات خود را پذیرفته و به کاوش آنها بپردازد

ج) به شما کمک می کند به مراجع نشان دهید که می فهمید او دنیا را چگونه تجربه می کند.

د) به رشد یک رابطه ی مستحکم بین شما و مراجع کمک می کند.

۴-احساس را در تمام موارد زیر منعکس کنید :

الف) در پاسخ به هر نوع عاطفه ( مثبت- منفی یا مبهم )

ب)صرف نظر از جهت عواطف ( نسبت به مراجع، نسبت به مصاحبه گر یا دیگران)

ج) هنگامی که مراجع نسبت به مصاحبه احساساتی دارد که ممکن است مانع از پیشرفت آن شود.

د) هنگامی که مراجع در گفتن ماجرای خود دچار مشکل است.

ملاحظات فرهنگی :

۱-مصاحبه گر در بکار گیری انعکاس احساس در مورد مراجعان وابسته به دیگر فرهنگ ها با شیوه ی ابراز عواطف در آن فرهنگ ها آشنا باشند.

۲- میزان پاسخ به انعکاس احساس بستگی به وابستگی فرهنگی مراجع دارد.

۳- در بعضی از فرهنگ ها از تماس چشمی مستقیم احتراز می شود. مصاحبه گر باید در تفسیر فقدان چشمی به عنوان نشانه ای از کمرویی- شرم وناراحتی- اضطراب با افسردگی محتاط باشد.

۴- فرهنگ مراجع تعیین می کند که چگونه و چه وقت بیان چهره ای عواطف رخ دهد.

Views All Time
Views All Time
Views Today
Views Today

این مطالب را نیز ببینید!

آموزش اصول مصاحبه بالینی-۷

فصل هفتم : مهارت مواجهه اهداف آموزش مهارت مواجهه · ناهمخوا نیهای موجود در ارتباط …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *