صفحه اصلی » آموزش اصول مصاحبه بالینی » آموزش اصول مصاحبه بالینی-۵

آموزش اصول مصاحبه بالینی-۵

فصل پنجم : انعکاس محتوا

در انعکاس محتوا توسط درمانگر یک گفته ی مراجع بازگویی می شود یا تعدادی از گفته های او خلاصه می شود.

انعکاس درست محتوا مشوق و اطمینان بخش مراجعانی است که به سبب مطرح کردن احساساتشان خود را در معرض تهدید می بینند.

هدف اصلی خلاصه کردن محتوا این است که به مراجع کمک شود تا افکار خود را جمع و جور کند.

مراجعان، اغلب اندیشه خود را به صورتی بی نظم ارائه می دهند.به منظور کمک به مراجعان برای سازمان بخشیدن به این افکار و مقاصد مصاحبه گران باید خلاصه ای مجمل، درست و به موقع از آنچه گفته شده است ارائه دهند خلاصه محتوا باید مختصر،سازمان یافته و مربوط به موضوع باشد.

انعکاس محتوا می تواند به مصاحبه جهت دهد.

از طریق انعکاس محتوا شما می توانید برداشت خودتان را از آنچه مراجع گفته وارسی و اصلاح کنید.

پیش از آن که بتوانید به مراجعی کمک کنید لازم است بفهمید که او سعی دارد چه چیزی به شما بگوید.

در متن انعکاس محتوا باید انواع پاسخ های مصاحبه ای دیگر نیز گنجانده شود. استفاده بیش از حد از انعکاس تاثیری طوطی وار دارد که می تواند مانع از پیام مراجع شود.

نکاتی که در باره ی بازگویی باید به خاطر سپرد :

۱-در موقع بازگویی

الف) نکات عمده در گفتار مراجع را دوباره بیان کنید.

ب) چیزی به گفته مراجع اضافه نکنید یا معنا آن را تغییر ندهید.

ج) از گفتن طوطی وار اظهارات مراجع اجتناب کنید.

۲- بازگویی :

الف) نشان می دهد که شما به آنچه مراجع دارد می گوید توجه داشته و به درک آن اهتمام دارید.

ب) به بهبود در رابطه ی موثر بین شما و مراجع کمک می کند.

ج) به بررسی درک شما از گفته مراجع کمک می کند.

د) به مصاحبه جهت می دهد.

۳- در موارد زیر می توانید بازگویی کنید :

الف) وقتی مراجع به سبب بحث در مورد احساساتش دچار تهدید می شود.

ب) برای اینکه برداشت خودتان از آنچه مراجع می گوید بررسی و روشن کنید.

ج) برای این که به مراجع نشان دهید آنچه را که گفته می فهمید و بدین ترتیب موجب تسهیل بیشتر بحث شوید.

نکاتی که درباره خلاصه کردن باید به خاطر سپرد :

۱-در موقع خلاصه کردن :

الف) نکات را مهم را در ماجرای مراجع به نحو نظام دار در هم ادغام و بازگو کنید.

۲-خلاصه کردن :

الف) دیدی کلی، مجمل، درست و به موقع از شرح حال مراجع بدست می دهد.

ب) به مراجع کمک می کند تا آنچه را که گفته شده مرور کند.

ج) مراجع را تحریک می کند تا به کاوش کامل موضوعات مهم بپردازد.

د) به مصاحبه سازمان می بخشد.

۳) در موارد زیر می توانید از خلاصه کردن مصاحبه استفاده کنید :

الف) وقتی اظهارات مراجع طولانی، پراکنده یا مغشوش است.

ب) وقتی مراجع چندین فکر نا مربوط را ارائه می دهد.

ج) برای اینکه به مصاحبه جهت و پیوستگی ببخشید.

د) برای اینکه از یک مرحله مصاحبه به یک مرحله دیگر بروید.

ه) برای اینکه به مصاحبه خاتمه ببخشید.

و) برای اینکه با مرور مصاحبه قبلی، مقدمه ای برای مصاحبه بعدی فراهم آورید.

در انعکاس محتوای گفتار ملاحظات فرهنگی :

افرادی از فرهنگهای دیگر توجه به جهان بینی مراجع که برخاسته از تجربیات خانوادگی یا فرهنگی اوست حائز اهمیت است.

Views All Time
Views All Time
Views Today
Views Today

این مطالب را نیز ببینید!

آموزش اصول مصاحبه بالینی-۷

فصل هفتم : مهارت مواجهه اهداف آموزش مهارت مواجهه · ناهمخوا نیهای موجود در ارتباط …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *