صفحه اصلی » آموزش اصول مصاحبه بالینی » آموزش اصول مصاحبه بالینی-۷

آموزش اصول مصاحبه بالینی-۷

فصل هفتم : مهارت مواجهه

اهداف آموزش مهارت مواجهه

· ناهمخوا نیهای موجود در ارتباط مراجع را بشناسید .

· مراجع را با ناهمخوانیهایی که شناخته اید مواجه کنید .

· هدف مواجهه را توضیح دهید .

· در مورد مناسب بودن موقعیت برای انجام مواجهه تصمیم بگیرید .

مهارت مواجهه در مصاحبه:

مهارتی در سطح بالاست که در آن مصاحبه گر مراجع را از جنبه های ناهمخوان رفتار کلامی و غیر کلامی اش آگاه می سازد .

در مواجهه موارد زیر باید رعایت شود :

· مواجهه باید به صورت پیشنهادی و به دور از قضاوت باشد .

· مواجهه باید مراجع را به کاوش در مورد نا همخوانیهای خود تشویق نماید.

· در مواجهه مصاحبه گر باید به منظور تسهیل بحث و تحلیل نا همخوانیها از مهارتهای قبلی تمرکز کردن ، پیگیری ، پرسشگری باز ، تشویق جزئی ، انعکاس احساس ، باز گویی وخلاصه محتوای گفتار ، انتقال احساس و ابراز واکنش آنی ، به صورت تلفیقی استفاده گردد.

· مواجهه باید آگاهی مراجع را از رفتارش افزایش دهد.

· مواجهه بر گوش دادن مؤ ثر و مشاهده دقیق رفتار مراجع توسط مصاحبه گر مبتنی است.

نکاتی درباره فرآیند های مواجهه

۱٫ به هنگام موا جهه مصاحبه گر ناهمخوانیهای مراجعان در اعمال و گفتار و بین اعمال و گفتار را تذکر می دهد مواجهه مؤثر غالبا مراجع را به فهم روشنتری از مشکلات خود و به تغییراتی سازنده هدایت می نماید و با تمرکز بر موقعیتی که ازآن اجتناب می کند نقش خود را در مسأ له مورد توجه قرار دهد.

۲٫ مصاحبه گری که مواجهه را به طور مؤثر به کار می گیرد ، سرمشقی برای ارتباط صادقانه می شود .از ترس اینکه مبادا مراجع صدمه ببیند یا رابطه اش با شما مورد مخاطره قرار گیرد ، مواجهه را نباید قطع کرد.

۳٫ مواجهه باید فقط زمانی به کار برده شود که رابطه خوبی بین مصاحبه گر و مراجع موجود باشد. ارتباط خوب بدین دلیل مهم است که در مواجهه ، مکررا بر مطالبی که مراجع را ناراحت می کنند تمرکز می شود .

۴٫ مواجهه های پیشنهادی و عاری از قضاوت با عباراتی نظیر «آیا ممکن است اینطور باشد » « شما مایلید » و «پیشنهاد می کنم » شروع می شود وبه همین سبک ادامه می یابد .

۵٫ در خلال مواجهه وبعد از آن ، به احساسات مراجع توجه نمایید . مواجهه های مؤ ثر غالبا شامل انعکاس احساس در مورد مشکلی است که مراجع در رویارویی با ناهمخوانی های مورد بحث تجربه می کند .

۶٫ مواجهه باید توأم با حمایت باشد تا توجه مراجع را نسبت به مشکلش جلب نماید تا به حل آن بپردازد .

۷٫ مراجع را بر مبنای اظهارات یا رفتارش مورد مواجهه قرار دهید – نه بر پایه اطلاعات استنباط شده – مواجهه ، نباید شامل اتهام ، ارزشیابی یا ارائه راه حل مشکلات باشد .

۸٫ هنگامی که مواجهه را به کار می برید ، مراجع سعی می کند تا نظر شما را بی اعتبار جلوه دهد ، با شما مجادله کند یا وانمود کند باشما موافق است در این صورت سعی کنید مواجهه را ادامه بدهید .

۹٫ در موقعیت های بحرانی که رفتار مراجع مصالح زندگی او ودیگران را تهدید می کند ، استفاده از مواجهه اغلب لازم است .

۱۰٫ مواجهه را می توان بر نا همخوانی های مرتبط با قوتها و امکانات مراجع و همینطور ضعف ها و محدودیت های او متمرکز نمود .

۱۱٫ مواجهه باید بر پایه اطلاعات باشد ، نه فرضیات .

موقعیتهای مناسب مواجهه :

۱٫ مصاحبه گران اغلب بین ادراک مراجع از خودش و ظاهر واقعی او ناهمخوانی می بیند و با مواجهه کردن مراجع با ناهمخوانی بین گفتار و اعمالش به او کمک می کنند تا ناهمخوانی را از میان بردارد و مسئو لیت رفتارش را بپذیرد .

۲٫ مواجهه را می توان برای معطوف کردن توجه مراجع به اظهارات و رفتارهای ناهماهنگ و متناقض مورد استفاده قرار داد .

۳٫ مواجهه را می توان برای معطوف کردن توجه مراجع به ناهمخوانی های بین گفتار(کلامی) و نحوه ابراز خود (غیر کلامی) مراجع به کار برد تا سبب تشویق مراجع جهت کاوش ناهمخوانی گردد.

۴٫ مراجعان غالبا به جای اینکه تلاش کنند تا رفتار خود راتغییر دهند برای توجیه آن دلیل ترا شی می کنند ، دیگران را سرزنش می کنند ، مشکل را فراموش می کنند یا به سادگی معذرت خواهی می کنند . مواجهه می تواند این راهبردهای تدافعی را به مراجع متذکر شود.

۵٫اغلب ضروری است مراجعان را با تناقض در ارزشهای شخصی و اجتماعیشان مواجهه نمود .

۶٫ مراجعان را با اهداف غیر واقعیشان مواجهه کنید تا بتوانند اهدافی عملی برای خود تعیین نمایند .

۷٫ مواجهه بیش از اندرز و نصیحت مراجع را قادر می سازد تا اهدافش را ارزیابی کند و آنها را تغییر دهد .

۸٫ به دلیل اثر نیرومند مواجهه روی مراجعان همیشه آنرا در موقعیت مناسب به کار ببرید و هرگز در بکار گیری آن زیاده روی نکنید .

۹٫ قبل از ارزشیابی مسائل مورد نظر مراجع و اطلا عات کافی اقدام به مواجهه نیازی نیست.

Views All Time
Views All Time
Views Today
Views Today

این مطالب را نیز ببینید!

آموزش اصول مصاحبه بالینی-۶

فصل ششم :ایجاد یک سبک فردی ۱٫ بر مفهوم اصلی ماجرای مراجع تمرکز کنید و …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *