صفحه اصلی » آموزش اصول مصاحبه بالینی » آموزش اصول مصاحبه بالینی-۹ ( ارائه اطللاعات)

آموزش اصول مصاحبه بالینی-۹ ( ارائه اطللاعات)

اهداف فصل :

۱٫ هر نوع پاسخ ارائه اطلاعات را تعریف کنید .

۲٫ تصمیم بگیرید که چه موقع یک پاسخ ارائه اطلاعات مناسب است .

۳٫ پاسخ های ارائه اطلاعات را صورت بندی کنید و مورد استفاده قرار دهید .

مشخصه های مهارت ارائه اطلاعات :

۱٫ مهارت ارائه اطلاعات پاسخ مهمی ، در بین انواع پاسخ های مصاحبه گر است. .

۲٫ ارائه اطلاعات توسط مصاحبه گران رشته های مختلف انجام می پذیرد .

۳٫ توانایی ارائه اطلاعات در جربان حل مسأله ، تصمیم گیری و ارائه بازخورد ضرورت دارد .

۴٫ شیوه های مختلف ارائه اطلاعات عبارت است از : ۱٫ اطلاعات درمورد مصاحبه ۲٫ اطلاعات در مورد مسأله مراجع

۵٫ برای این مهارت مصاحبه گر باید : ۱٫ دانش صحیح ۲٫ مهارت های ارتباطی کاملا رشدیافته داشته باشد .

۶٫ مهم در ارائه اطلاعات این است که نیاز مراجع به اطلاعات را تشخیص داده و آنرا به صورت کلامی یا از طریق هدایت مراجع به واقعیت فراهم نمائیم .

۷٫ پاسخ های ارائه اطلاعات شامل ارتباط کلامی مصاحبه گر با مراجع در مورد داده ها یا حقایق مربوط به افراد ، فعالیت ها ، وقایع ، منابع ، گزینه ها ، نتایج یا روش هاست .

انواع پاسخ های ارائه اطلاعات

۱٫ اظهارات جهت دهنده : جهت اطلاعات در موزد نقش مصاحبه گر و مراجع و فرآیند های مصاحبه و ویژگی هایش استفاده می گردد .

۲٫ دستور العمل یا رهنمود: شامل رهنمود در مورد روش های آزمون ، مداخله های خاص ، روش های تغییر رفتار که به صورت درخواست توسط مصاحبه گر ارائه می شود .

۳٫ بازخورد : جهت وسعت دادن ، تغییر دادن و یا تأکید کردن دیدگاه مراجع استفاده می گردد . بازخورد مؤثر باید : ۱٫ صریح ۲٫ معطوف به نقاط مثبت مراجع ۳٫ همراه با رفتار غیر کلامی حمایت کننده ۴٫ بی طرفانه باشد.

۴٫ دیدگاه جایگزین ( چهار چوب دهی مجدد ) : اطلاعاتی جهت اصلاح و بازسازی درک مراجع از موفعبت با رفتاری خاص است باعث ۱٫ کاهش حالت تدافعی مراجع ۲٫ توانمند سازی مراجع جهت مواجهه با مسائل ۳٫ عمل به شیوه های جدید

۵٫ اضهارات اطلاع دهنده (کلی ترین شکل ارائه اطلاعات ) در خاتمه برای وسعت بخشی به اطلاعات مطرح شده ونتایج حاصله و تصحیح آن ها به مراجع اطلاعاتی مستقیم یا ارجاع مراجع به منابع اطلاعاتی غنی ترکه به نوعی سهیم کردن مراجع و خلاصه کردن اطلاعات است.

نکاتی درباره ارائه اطلاعات :

۱٫ زمان ارائه اطلاعات مهم است .

۲٫ ارائه اطلاعات با نیازها واهداف مراجع باید همخوانی داشته باشد .

۳٫ اطلاعات باید زمانی ارائه گردد که مراجع در حداکثر آمادگی پذیرش قرار داشته باشد .

۴٫ ارائه اطلاعات مؤثر شامل استفاده همزمان از مهارتهای اساسی توجه کردن است .

۵٫ مصاحبه گر باید با تمرکز و پیگیری آگاهی اش را نسبت به اطلاعات مورد نیاز مراجع و واکنشش نسبت به اطلاعات افزایش دهد .

۶٫ مصاحبه گر باید ابراز هیجانات و نگرش های مراجع را در حین ارائه اطلاعات تسهیل کند.

۷٫ مصاحبه گر باید توانایی مراجع را در انسجام دادن به اطلاعات و بهره برداری از آن به حداکثر برساند .

۸٫ ارائه اطلاعات باید مستقیم ، روشن ، اختصاصی ،جامع و عینی داده شود تا مراجع پذیرش بیشتری داشته باشد .

۹٫ ارائه اطلاعات باید قابل بهره برداری (اطلاعات را به واحد های سازمان یافته تقسیم بندی کردن ) توسط مراجع باشد .

۱۰٫ ارائه اطلاعات باید به صورت مختصر باشد .

۱۱٫ مصاحبه گر باید بعد ارائه اطلاعات با جمله ای مختصر میزان توجه مراجع را بسنجد .

۱۲٫ هنگام سوگیری یا رد و تحریف اطلاعات توسط مراجع مصاحبه گر باید این موارد را در ابعاد خاصی که منعکس کننده باشد راتوسط مهارتهای مصاحبه ای مورد بررسی قرار داده و به مراجع کمک کند دیدگاه واقع بینانه تری داشته باشد.

۱۳٫ هنگام ارائه اطلاعات جهت دهنده اطلاعات باید مبسوط ، صریح و همراه با بحث و اطمینان از فهم مراجع باشد.

۱۴٫ در ارائه اطلاعات دستورالعمل و رهنمود ؛ اطلاعاتی به مراجع جهت اکتساب ، تحکیم ، تضعیف یا حذف یک پاسخ ضروری داده می شود.

Views All Time
Views All Time
Views Today
Views Today

این مطالب را نیز ببینید!

آموزش اصول مصاحبه بالینی-۶

فصل ششم :ایجاد یک سبک فردی ۱٫ بر مفهوم اصلی ماجرای مراجع تمرکز کنید و …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *