صفحه اصلی » آموزش اصول مصاحبه بالینی » آموزش اصول مصاحه بالینی-۸ (مهارت خود آشکار سازی)

آموزش اصول مصاحه بالینی-۸ (مهارت خود آشکار سازی)

فصل هشتم : مهارت خود آشکار سازی

اهداف آموزش مهارت خود- آشکار سازی:

· برای مراجع خود – آشکارسازی نمایید .

· هدف خود آشکار سازی را توضیح دهید .

· تصمیم بگیرید که آیا خود – آشکار سازی در موقعیت فعلی مناسب است یا خیر.

مصاحبه گران انسان گرا و برخی از مصاحبه گران بین فردی معتقدند خود – آشکار سازی مصاحبه گر اثرات تسهیل کننده ای برفرآیند مصاحبه دارد . برعکس ، برخی از مصاحبه گران دیگر معتقدند خود – آشکارسازی مصاحبه گر می تواند محور بحث را از علایق مراجع به علایق مصاحبه گر تغییر دهد .

مشاهداتی جهت اثبات اثرات تسهیل کننده خود – آشکارسازی مصاحبه گر :

۱٫ استفاده مناسب از خود – آشکارسازی مصاحبه گر ، کمیت و کیفیت بحث مراجع بهبود می یابد .

۲٫ اعتماد مراجع افزایش پیدا می کند .

۳٫ به تعادل رابطه مراجع با در مانگر می افزاید.

· این مهارت در گروه های خود یاری self help groups دارای اهمیت خاصی است .

مهارت خود – آشکارسازی : خود – آشکارسازی به معنای شریک کردن مراجع در اطلاعات شخصی ، تجارب ، نگرشها واحساسات خود مصاحبه گر است .

· مصاحبه گرکارآمد در صورتی دست به خود- آشکارسازی می زند که برای مراجع مفید به نظر برسد .

نکاتی درباره خود – آشکارسازی :

۱٫ درخود – آشکارسازی ضمایری مانند من یا خودم یا عبارتی نظیر مرا استفاده می شود.

۲٫ اشاره به احساس یا حادثه ای شخصی است که به بحث مراجع مربوط می شود .

۳٫ زمان خود – آشکارسازی مصاحبه گر مهم است خود – آشکارسازی زودرس فرآیند مصاحبه را دچار خلل می کند خود – آشکارسازی بموقع ومتمرکز ، مراجع را قادر می سازد تابدون حواس پرتی ، مصاحبه را ادامه دهد .

۴٫ به هنگام استفاده از خود – آشکارسازی می توانید اطلاعاتی را که به تجارب ، موقعیت فعلی یا وقایع احتمالی در آینده مربوط می شوند با مراجع در میان بگذارید . خود – آشکارسازی هایی که به موقعیت فعلی شما مربوط می شوند ، بسیار نیرومندند ، زیرا به مراجع کمک می کنند تا روی مسأ له خاصی تمرکز کند و با آن به طور واقع بینانه برخورد کند .

۵٫ خود – آشکارسازی به مراجع امکان می دهد تا مصاحبه گر را فردی عادی تلقی کند واین خود سطح بالاتری از اعتماد را بین مصاحبه گر و مراجع ایجاد می کند وامکان بحث باز را فراهم می سازد .

۶٫ اگر خود – آشکارسازی بر واکنش مصاحبه گر در موقعیتی مشابه با موقعیت مراجع متمرکز باشد به توسعه اعتماد متقابل کمک می کند و بحث و گفتگو را به جریان می اندازد .

۷٫ غالبا مراجعان در سهیم کردن دیگران در اطلاعات شخصیشان مشکل دارند ، ممکن است بیم داشته باشند که سهیم کردن دیگران در اینگونه اطلاعات نامناسب است و ممکن است در رابطه با خود – آشکارسازی ، احساس راحتی نکنند یا ممکن است ندانند که چگونه خود – آشکارسازی نمایند تحت چنین شرایطی ، مصاحبه گر باید با بکارگیری مهارت خود – آشکارسازی سرمشقی برای مراجع شود .

۸٫ خود – آشکارسازی باید به مراجع کمک کند تابه طور روشن و دقیق بریک مشکل خاص و منابع لازم برای حل آن ، تمرکز کند .

۹٫ مصاحبه گر باید برای استفاده از مهارت خود – آشکارسازی دلیلی داشته باشد و قادر باشد برای دیگران توضیح دهد که مراجع چگونه از آن بهره خواهد برد .

۱۰٫ خود – آشکارسازی مصاحبه گر باید مجمل باشد و نباید آنچه را مراجع گفته است تحت الشعاع قرار دهد ، انکار کند یا نادیده بگیرد .

Views All Time
Views All Time
Views Today
Views Today

این مطالب را نیز ببینید!

آموزش اصول مصاحبه بالینی-۷

فصل هفتم : مهارت مواجهه اهداف آموزش مهارت مواجهه · ناهمخوا نیهای موجود در ارتباط …