صفحه اصلی » مقایسه پایه » مقایسه خشم و عصبانیت

مقایسه خشم و عصبانیت

خشم / عصبانیت
Anger / Resentment

خشم: خشم به حسی که انسان در شرایط نامساعد و در مقابل اتفاقات بیرونی که تعادل روانی او را برهم زده، تجربه می کند، گفته می شود. به عبارتی خشم یک احساس و هیجان است و یک حال درونی است نسبت به حادثه ای که در بیرون دارد اتفاق می افتد.
خشم، احساس بدی است و زمانی رخ می دهد که موضوعی یا اتفاقی پیش آمده و موجب شده ما به آرزو، هدف، خواسته، نیاز یا حق مان نرسیم. یعنی موضوع خشم در رابطه با انتظارها و توقع های ماست. ما خشمگین می شویم زمانی که انتظار رویدادی یا موردی را داریم که بشود یا نشود.

 عصبانیت: عصبانیت واکنشی است که فرد در برابر احساس خشم نشان می دهد. عصبانیت یک رفتار بوده و چگونگی بروز آن بر اساس آموخته ها و یادگیری های قبلی فرد می باشد.

  تفاوت ها

  • خشم غیر ارادی ولی عصبانیت ارادی و انتخابی است.
  • خشم، احساس و هیجان است ولی عصبانیت رفتار.
  • احساس خشم یک فرد ممکن است برای دیگران قابل مشاهده نباشد، اما عصبانیت برای دیگران قابل مشاهده است.

ما جلوی منبع قدرت، مانند پلیس خشمگین می شویم ولی عصبانی نمی شویم.

Views All Time
Views All Time
Views Today
Views Today

این مطالب را نیز ببینید!

مقایسه اختلال استرس پس از حادثه و اختلال استرس حاد

اختلال استرس پس از حادثه / اختلال استرس حاد Posttraumatic Stress Disorder/ Acute Stress Disorder   …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *