صفحه اصلی » مقایسه پایه » مقایسه مهربانی / مهرطلبی

مقایسه مهربانی / مهرطلبی

مهربانی / مهرطلبی
Affection / Affection-Seeking

مهربانی: مجموعه اعمال و رفتاری که حاکی از ایثار، مدارا، قدرشناسی، و احترام به دیگران است، بدون توقع یا انتظاری از فرد مقابل خود. مهربانی در بسیاری از فرهنگ ها و ادیان، ارزش به شمار می آید.

مهرطلبی: مجموعه اعمال و رفتاری که حاکی از ایثار، مدارا، قدرشناسی، و احترام به دیگران است، همراه با توقع و انتظار جبران از طرف فرد مقابل خود.

تفاوت ها
تفاوت اصلی میان مهربانی و مهرطلبی در رفتار ارایه شده نیست بلکه در انتظاری است که فرد در مقابل انجام آن عمل دارد. به طور مثال فرد مهربان هدیه ای را جهت ابراز علاقه برای دیگری می خرد، و ممکن است هرگز به یاد نیاورد که آن را چه موقع، برای چه و به چه قیمتی خریده است، در حالی که فرد مهرطلب هدیه را برای جلب محبت می خرد و علاوه بر این که همه آنچه را که گفته شد در خاطر نگاه می دارد، انتظار دارد طرف مقابل آن را به شکل بهتری جبران نماید و بسیار سپاسگزار او باشد.

برای بهتر دانستن تفاوت مهربانی و مهرطلبی، تعدادی از خصوصیت های که ممکن است در یک فرد مهر طلب دیده شود در ذیل بیان می شود:

 • نیاز به تایید و تصویب دایمی از سوی دیگران دارد
 • از قبول یا رد درخواست و انتظار دیگران ناراضی و ناراحت است و رنج می برد
 • از مطالبه حق خود خجالت می کشد و سر باز می زند (گفتن اصلا قابلی ندارد در مسایل مالی)
 • از مقاومتآشکار دوری می کند (غیبت دایم پشت سر دیگران، رو در رو هرگز)
 • به راحتی اظهار عقیده نمی کند (با ابهام حرف زدن و تغییر موضع سریع به محض مخالفت دیگران)
 • توهین را تحمل می کند ولی در مقابل مسخره شدن شکننده است
 • همه اعمالش جهت جلب محبت دیگران است (من را خوب بدانید و دوست داشته باشید)
 • آدمی حسی و احساس است (فکور نیست، زود به او بر می خورد)
 • در روابط اجتماعی اش مهر و کین را با هم دارد
 • آدمی غصه خور و غمگین است (روضه خوانی از گذشته در تخصص اوست)
 • آدمی نا امید و مایوس است
 • بسیار پر توقع است و از دیگران انتظار زیادی دارد
 • همیشه باید دیگران را متنبه و پشیمان کند
 • تصور می کند به دنیا آمده تا احتیاجات دیگران را برطرف کند (فکر می کند از ین طریق مهربان به نظر می آید)
 • برای خودشش خسیس است ولی برای دیگران ولخرجی می کند (همه چیزهای خوب برای مهمان است، بد برای خود)
 • همیشه دلش می خواهد بهتر (مهربان تر، نجیب تر، پاک تر، مومن تر) باشد نه برتر ( باهوش تر، پولدارتر،…)
 • ملاک خوب و بد، درست و غلط، مفید یا مضر بودن را به قضاوت، گفته، حرف و نظر دیگران می داند
 • به گونه ای پنهانی حسود است
 • احساس حقارت، کمتر، پایین تر و بدتر از دیگران بودن دارد
 • اهمیت بسیاری به احترام می دهد و دلش به احترامات خوش است (بالاتر و پایین تر بودن آدم ها نسبت به هم)
 • اساس کار او اطاعت است (فرمانده و فرمان بردار است)
 • فردی وابسته است (محتاج دیگران است و دیگران را محتاج به خود نگه می دارد، احساس و اندیشه خود را مرتبط و همانند دیگران می داند و استقلال فکری ندارد)
 • همیشه در حال معذرت خواهی است، حتی وقتی دیگران مقصرند (همیشه بدهکار دیگران است)
 • معتقد است لذت خواهی برابر خودخواهی است و مواظبت و مراقبت از خودش را خودخواهی می داند
 • همیشه باید وجودش مفید و مثمر ثمر باشد (می خواهد دیگران را طلب کار کند و بدهکار و مفت خور نباشد)
 • وجودش پر از شرم و خجالت است (برای فرار از شرم عادت و اعتیاد پنهان دارد)
 • موجودی تنهاست (من بدم، تو بدی و نتیجه رابطه هم بد است – با همه افراد مشکل و مسئله دارد)
 • مظلوم و مظلوم نماست و از خودنمایی بیزار است
 • معتقد است که عاشق مردم است (تشنه محبت مردم است)
 • اهل تملق و اغراق است
 • همواره آماده است ببازد (نمی خواهد با برد مخاطب را ناراحت کند)
 • همیشه یاد دیگران را می کند (همیشه باید جای دیگران را خالی کند)
 • از همه چیز ناراضی است
 • عشق از نظر او به معنی تسلیم کامل است
 • معتقد به تحمل، گذشت و فداکاری است
 • از ضعف و ضعیفی لذت می برد
 • میل به تکرار دارد و از تعییر و تنوع بیزار است (شرایط بد شناخته شده را به شرایط خوب ناشناخته ترجیح می دهد)
 • برای دیگران زندگی می کند نه برای خود (از زندگی خود فرار می کند – هر کس می خواهی باش ولی خودت نباش)
 • آبرو (نظر و قضاوت دیگران) برایش بسیار مهم است
 • بسیار مبادی آداب است
 • ظاهری آرام ولی درونی به هم ریخته است
 • اهل تظاهر و تعارف است
 • به موضوع قدردانی و قدرشناسی اهمیت فراوان می دهد
 • برای خودش و دیگران محدودیت و محرومیت ایجاد می کند
 • اهل قضاوت و پیش داوری است
 • غرورش را به صورت تواضع و فروتنی نشان می دهد
 • آدم وظیفه شناسی است (آن چه از بیرون تحمیل می شود) ولی مسئول نیست (آن چه از درون تحمیل می شود)
 • همیشه می خواهد نجات دهنده باشد
 • فامیل را خوب می داند و غریبه را بد و دشمن
 • آغاز گر خوبی است ولی تمام کننده نیست
 • مضطرب و نگران است
 • حالات خفیف افسردگی دارد
 • خشمگین و عصبانی است
Views All Time
Views All Time
Views Today
Views Today

این مطالب را نیز ببینید!

مقایسه ترس و هراس

ترس / هراس Fear / Phobia  ترس: پاسخ هیجانی به تهدیدی واقعی یا پیش بینی …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *