صفحه اصلی » admin (صفحه 3)

admin

مقایسه سایکوز / نوروز / اختلال مرزی

سایکوز / نوروز / اختلال مرزی Psychosis / Neurosis / borderline disorder سایکوز: سایکوز (روان پریش) به دسته ای از اختلال های شدید روانی اطلاق می شود که در آن ارتباط بیمار با واقعیت قطع می شود. این افراد به صورت چشمگیری حس واقعیت سنجی آنان مختل شده، نسبت به بیماری خود بصیرت و آگاهی ندارند و در دنیای کاملاً …

مشاهده بیشتر »

نرم افزار های سایت

نرم افزار های تولید شده مدیر سایت برای سیستم عامل آندروید را میتوانید از اپ استور “کندو ” دانلود کنید مشاهده لیست نرم افزار ها در ادامه

مشاهده بیشتر »

آموزش اصول مصاحبه بالینی-۹ ( ارائه اطللاعات)

اهداف فصل : ۱٫ هر نوع پاسخ ارائه اطلاعات را تعریف کنید . ۲٫ تصمیم بگیرید که چه موقع یک پاسخ ارائه اطلاعات مناسب است . ۳٫ پاسخ های ارائه اطلاعات را صورت بندی کنید و مورد استفاده قرار دهید .

مشاهده بیشتر »

آموزش اصول مصاحه بالینی-۸ (مهارت خود آشکار سازی)

فصل هشتم : مهارت خود آشکار سازی اهداف آموزش مهارت خود- آشکار سازی: · برای مراجع خود – آشکارسازی نمایید . · هدف خود آشکار سازی را توضیح دهید . · تصمیم بگیرید که آیا خود – آشکار سازی در موقعیت فعلی مناسب است یا خیر.

مشاهده بیشتر »

آموزش اصول مصاحبه بالینی-۷

فصل هفتم : مهارت مواجهه اهداف آموزش مهارت مواجهه · ناهمخوا نیهای موجود در ارتباط مراجع را بشناسید . · مراجع را با ناهمخوانیهایی که شناخته اید مواجه کنید . · هدف مواجهه را توضیح دهید . · در مورد مناسب بودن موقعیت برای انجام مواجهه تصمیم بگیرید . مهارت مواجهه در مصاحبه: مهارتی در سطح بالاست که در آن …

مشاهده بیشتر »

آموزش اصول مصاحبه بالینی-۶

فصل ششم :ایجاد یک سبک فردی ۱٫ بر مفهوم اصلی ماجرای مراجع تمرکز کنید و در طی مصاحبه پیگیر آن باشید. ۲٫ پرسش باز، تشویق جزئی، انعکاس احساس و محتوا را در سرتاسر مصاحبه با هم تلفیق کنید. ۳٫ تصمیم بگیرید در پاسخ به مراجع به کارگیری چه مهارتی مناسب است. این فصل به دو بخش تقسیم شده است. بخش …

مشاهده بیشتر »

آموزش اصول مصاحبه بالینی-۵

فصل پنجم : انعکاس محتوا در انعکاس محتوا توسط درمانگر یک گفته ی مراجع بازگویی می شود یا تعدادی از گفته های او خلاصه می شود. انعکاس درست محتوا مشوق و اطمینان بخش مراجعانی است که به سبب مطرح کردن احساساتشان خود را در معرض تهدید می بینند. هدف اصلی خلاصه کردن محتوا این است که به مراجع کمک شود …

مشاهده بیشتر »

آموزش اصول مصاحبه بالینی -۴

فصل چهارم : انعکاس احساس به هنگام شناسایی عواطف دیگران، توجه به آنچه گفته می شود و به چگونگی آنچه گفته می شوداهمیت دارد. حالت، صدا و منش افراد اغلب اطلاعات مهمی در باره ی عواطف آنان به دست می دهد. برای انعکاس احساس، باید عواطفی را که مراجع از خود نشان می دهند شناسایی شود. مراجعان گاهی اوقات از …

مشاهده بیشتر »

آموزش اصول مصاحبه بالینی-۳

فصل سوم : پرسشگر موثر در این فصل : تسلط بر شیوه ی پرسشگری موثر ارتباط را تسهیل می کند لازمه پرسشگری موثر آگاهی از شیوه های پرسشگری باز- پرسشگری بسته و تشویق جزیی است. درمانگرباسازمان بخشیدن به مصاحبه از طریق پرسشگری باز و بسته بحث در مورد مسئله را تسهیل می کند یک پرسش باز مستلزم پاسخی بیش از …

مشاهده بیشتر »

آموزش اصول مصاحبه بالینی-۲

فصل دوم : تمرکز و پیگیری -اصطلاحات تمرکز و پیگیری در اینجا به مهارت اساسی توجه نکردن به گفتار مراجع اطلاق می­گردد. -تمرکز و پیگیری پایه و احساس مصاحبه موفق است و تسلط بر آنها مقدم بر یادگیری و به کارگیری موثر دیگر مهارتهاست. *سه جزء مهم تمرکز و پیگیری: -تماس چشمی -رفتار غیرکلامی -پیگیری کلامی *تماس چشمی -وقتی با …

مشاهده بیشتر »