صفحه اصلی » اختلالات شخصیت (صفحه 2)

اختلالات شخصیت

اختلالات شخصیتی Personality Disorder

اختلالات شخصیت اختلال شخصیت اختلالی شایع و مزمن است. میزان شیوع آن در جمعیت عمومی ۱۰ تا ۲۰ درصد تخمین زده می شود و علایم آن در طی چند دهه تظاهر می کند.

مشاهده بیشتر »