صفحه اصلی » مقایسه پایه (صفحه 2)

مقایسه پایه

اختلال کم توجهی / بیش فعالی

اختلال کم توجهی / بیش فعالی Attention-Deficit / Hyperactivity Disorder یکی از اختلال های که در اوایل دوره رشد، یعنی قبل از سن مدرسه شروع می شود ADHD یا به عبارتی اختلال کم توجهی و بیش فعالی است. هر چند این اختلال در تقسیم بندی های اختلال های روانی در یک گروه و تحت عنوان ADHD تقسیم بندی می شوند …

مشاهده بیشتر »

مقایسه مهربانی / مهرطلبی

مهربانی / مهرطلبی Affection / Affection-Seeking مهربانی: مجموعه اعمال و رفتاری که حاکی از ایثار، مدارا، قدرشناسی، و احترام به دیگران است، بدون توقع یا انتظاری از فرد مقابل خود. مهربانی در بسیاری از فرهنگ ها و ادیان، ارزش به شمار می آید. مهرطلبی: مجموعه اعمال و رفتاری که حاکی از ایثار، مدارا، قدرشناسی، و احترام به دیگران است، همراه با توقع …

مشاهده بیشتر »

مقایسه سایکوز / نوروز / اختلال مرزی

سایکوز / نوروز / اختلال مرزی Psychosis / Neurosis / borderline disorder سایکوز: سایکوز (روان پریش) به دسته ای از اختلال های شدید روانی اطلاق می شود که در آن ارتباط بیمار با واقعیت قطع می شود. این افراد به صورت چشمگیری حس واقعیت سنجی آنان مختل شده، نسبت به بیماری خود بصیرت و آگاهی ندارند و در دنیای کاملاً …

مشاهده بیشتر »