صفحه اصلی » بایگانی برچسب: Confidence / Self-esteem

بایگانی برچسب: Confidence / Self-esteem

مقایسه اعتماد به نفس و حرمت نفس

اعتماد به نفس / حرمت نفس Confidence / Self-esteem اعتماد نفس: عقیده یک فرد درباره توانایی ها و استعدادهایش. به تعبیر دیگر اعتماد به نفس یعنی آن احساس و شناختی که فرد از توانایی ها و محدودیت های درونی و بیرونی خود دارد. شکل گیری اعتماد به نفس در دوران کودکی با حمایت والدین از فرزندانشان به طور موثر شکل …

مشاهده بیشتر »